Pradžia Teminiai leidiniai apie PVM Kreditinių PVM sąskaitų faktūrų (įskaitant debetinius dokumentus) išrašymas
Kreditinių PVM sąskaitų faktūrų (įskaitant debetinius dokumentus) išrašymas Spausdinti El. paštas

 

Šiame leidinyje aptariamos prievolės, susijusios su kreditinėmis pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) sąskaitomis faktūromis ir debetiniais dokumentais, pagrindinės nuostatos dėl kreditinių PVM sąskaitų faktūrų išrašymo, rekvizitų nurodymo kreditinėse PVM sąskaitose faktūrose ir debetiniuose dokumentuose ir pan.

 

 

Turinys

1. Kokie teisės aktai reglamentuoja kreditinių PVM sąskaitų faktūrų (debetinių dokumentų) išrašymą?

2. Koks dokumentas yra laikomas kreditine sąskaita faktūra?

3. Kuriais atvejais išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra?

4. Koks asmuo privalo išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą?

5. Kuriais atvejais išrašomas debetinis dokumentas?

6. Koks asmuo gali išrašyti debetinį dokumentą?

7. Kokie rekvizitai nurodomi kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje?

8. Kaip turi būti sudaromas kreditinės PVM sąskaitos faktūros numeris ir serija?

9. Ar, atsižvelgiant į atitinkamus aplinkybių pasikeitimus, išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje dedami minuso (-) arba pliuso(+) ženklai?

10. Už kokį laikotarpį gali būti išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentas)?

11. Ar galima išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą už laikotarpį, patikrintą mokesčių administratoriaus?

12. Ar mokestinius ginčus nagrinėjančiai institucijai priėmus sprendimą dėl mokestinio ginčo, galima išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą?

13. Ar taikant prekybinį diskontą, išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra?

14. Ar lizingo kompanija, nutraukusi sutartis, tačiau dar neatgavusi turto, gali išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą?

15. Ar lizingo kompanija, nutraukusi sutartis, gali išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, jeigu turtas negrąžinamai prarastas?

16. Ar per mokestinį laikotarpį išrašytų kreditinių PVM sąskaitų faktūrų (debetinių dokumentų) duomenys turi būti įtraukiami į PVM deklaraciją (FR0600 formą)?

17. Kurio laikotarpio PVM deklaracijoje tikslinami kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje (debetiniame dokumente) nurodyti duomenys?

18. Ar iš PVM mokėtojų išsiregistravęs asmuo turi teisę išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, jeigu jam atsiranda prievolė patikslinti jo išrašytoje "pirminėje" PVM sąskaitoje faktūroje įvykusius aplinkybių pasikeitimus?

19. Kokio mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje aukščiau nurodytame punkte patikslinami kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje įrašyti duomenys?

20. Ar išrašyta kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentas) turi būti įtraukiama į Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrą?

21. Ar gauta kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentas) turi būti įtraukiama į Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrą?

22. Kiek metų saugoma kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentas)?

23. Kiek metų saugoma anuliuota kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentinis)?

 

1. Kokie teisės aktai reglamentuoja kreditinių PVM sąskaitų faktūrų (debetinių dokumentų) išrašymą?

1. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505) 83 straipsnis.

2. Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 nutarimu Nr. 780 (Žin., 2002, Nr. 55-2185).

 

2. Koks dokumentas yra laikomas kreditine sąskaita faktūra?

Bet kuris dokumentas ar pranešimas, kuris iš dalies pakeičia arba kuriame konkrečiai ir vienareikšmiai nurodoma pirminė sąskaita faktūra.

 

3. Kuriais atvejais išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra?

Kai po prekių (paslaugų teikimo) tiekimo įforminimo keičiasi:

· tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) apmokestinamoji vertė (didinama arba mažinama) ir (arba) kiekis;

· PVM tarifas (tarifai) ir suma;

· suteikiamos įvairios nuolaidos (prekybinės, apyvartos);

· "pirminėje" PVM sąskaitoje faktūroje išrašymo metu padaryta aritmetinė klaida, kuri vėliau (kitą mokestinį laikotarpį) pastebėta;

· avanso grąžinimas (kai pagal PVM įstatymo 14 str. nuo gauto avanso atsiranda prievolė skaičiuoti PVM);

· prekės ar jų dalis grąžinamos ar paslaugų (ar jų dalies) atsisakoma.

 

4. Koks asmuo privalo išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą?

Asmuo, kuris išrašė pradinį prekių tiekimą (paslaugų teikimą) įforminančią PVM sąskaitą faktūrą.

 

5. Kuriais atvejais išrašomas debetinis dokumentas?

Debetinis dokumentas išrašomas įforminant aplinkybių pasikeitimus, nurodytus 3 punkte.

 

6. Koks asmuo gali išrašyti debetinį dokumentą?

Šalių susitarimu aukščiau paminėtų aplinkybių pasikeitimus debetiniu dokumentu gali įforminti prekių (paslaugų) pirkėjas (klientas), jeigu jis yra PVM mokėtojas.

 

7. Kokie rekvizitai nurodomi kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje?

Kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje nurodomi PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje nustatyti rekvizitai. Taip pat laisva forma įrašoma, kad tai – kreditinė PVM sąskaita faktūra, nurodomi anksčiau išrašytos PVM sąskaitos faktūros, kurios duomenys tikslinami, išrašymo data, serija, numeris (jeigu įmanoma tiksliai nurodyti, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami) ir priežastis, dėl kurios išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra.

 

8. Kaip turi būti sudaromas kreditinės PVM sąskaitos faktūros numeris ir serija?

Kreditinės PVM sąskaitos faktūros numeris ir serija turi būti sudaromas tuo pačiu principu, kaip ir PVM sąskaitos faktūros, t. y. numeris turi būti sudaromas didėjančia seka ir paremtas viena ar daugiau serijų, kuri (kurios) PVM mokėtojų pasirinkimu gali būti sudaroma (-os) iš raidinių simbolių arba skaitmenų. Be to PVM mokėtojai privalo užtikrinti PVM sąskaitos faktūros numerio, paremto serija (serijomis) unikalumą, t. y. skirtingose kreditinėse PVM sąskaitose faktūrose (įstaitant PVM sąskaitas faktūras) negali būti nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija).

 

9. Ar, atsižvelgiant į atitinkamus aplinkybių pasikeitimus, išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje dedami minuso (-) arba pliuso (+) ženklai?

Taip. Pavyzdžiui, jeigu padidėja tiekiamos prekės kaina, dedamas (+) ženklas, jeigu sumažėja-(-) ženklas.

 

10. Už kokį laikotarpį gali būti išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentas)?

Kreditinių PVM sąskaitų faktūrų (debetinių dokumentų) išrašymo laikotarpis nenustatytas, vadinasi, už bet kokį laikotarpį gali būti išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentas).

 

11. Ar galima išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą už laikotarpį, patikrintą mokesčių administratoriaus?

Taip, galima. Tarkime, mokestinio patikrinimo metu nustačius, kad PVM sąskaitoje faktūroje neteisingai nurodyti duomenys (pvz. PVM tarifas), PVM mokėtojas turi teisę tokių aplinkybių pasikeitimą įforminti kreditine PVM sąskaita faktūra.

 

12. Ar mokestinius ginčus nagrinėjančiai institucijai priėmus sprendimą dėl mokestinio ginčo, galima išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą?

Taip, galima.

 

13. Ar taikant prekybinį diskontą, išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra?

Kai prekės (paslaugos) pirkėjui, įvykdžiusiam sutartyje numatytas sąlygas, yra taikomas prekybinis diskontas (sumažinama pirkėjo atsiskaitymo už jam skolon parduotas prekes (paslaugas) suma), prekės tiekėjas (paslaugos teikėjas) tokiam pirkėjui išrašo kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje be kitų PVM įstatyme nustatytų rekvizitų nurodo sumos sumažėjimą su minuso (-) ženklu (t.y. suma įrašoma su minuso (-) ženklu).

 

14. Ar lizingo kompanija, nutraukusi sutartis, tačiau dar neatgavusi turto, gali išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą?

Pagrindas lizingo bendrovei išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą atsiranda, kai dėl tam tikrų priežasčių yra nutraukiama lizingo sutartis. Todėl, jeigu dėl lizingo sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo, ji yra nutraukiama nepasibaigus jos galiojimui ir lizinguojamas turtas turi būti grąžinamas lizingo kompanijai, tai lizingo kompanija PVM kreditinę PVM sąskaitą faktūrą išrašo, nutraukusi lizingo sutartį, neatsižvelgiant į tai, kad turtas grąžinamas ir vėliau.

 

15. Ar lizingo kompanija, nutraukusi sutartis, gali išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, jeigu turtas negrąžinamai prarastas?

Tuo atveju, jeigu lizingo sutartis dėl tam tikrų priežasčių yra nutraukiama, o lizinguojamas turtas yra negrąžinamai prarastas (pvz., pavogtas) ir negalės būti sugrąžintas lizingo kompanijai, tai, lizingo kompanija tokio turto susigrąžinimui neturi išrašyti kreditinės PVM sąskaitos faktūros, o jeigu kreditinė PVM sąskaita faktūra buvo išrašyta, tai ji turi būti anuliuojama.

 

16. Ar per mokestinį laikotarpį išrašytų kreditinių PVM sąskaitų faktūrų (debetinių dokumentų) duomenys turi būti įtraukiami į PVM deklaraciją (FR0600 formą)?

Bet kokie pasikeitimai, įforminti kreditinėmis PVM sąskaitomis faktūromis (debetiniais dokumentais) privalo būti įtraukiami į prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo), taip pat pirkėjo (kliento) PVM apskaitą, atvaizduojamą PVM deklaracijoje.

Mokestinio laikotarpio PVM deklaracija (FR0600 forma) ir jos užpildymo taisyklės yra patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 (Žin., 2004, Nr. 46-1545; 2009, Nr. 154 -7001).

 

17. Kurio laikotarpio PVM deklaracijoje tikslinami kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje (debetiniame dokumente) nurodyti duomenys?

Tuo atveju, kai kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentas) išrašoma prekių (ar jų dalies) grąžinimui, (paslaugų (ar jų dalies) atsisakymui), nuo patiektų prekių (suteiktų) paslaugų) kainos suteiktoms nuolaidoms ar dėl kitų priežasčių sumažėjus į biudžetą mokėtinai PVM sumai, tai kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje (debetiniame dokumente) nurodyti duomenys įtraukiami į to mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją (FR0600 forma), kada minėti dokumentai yra išrašyti.

Tuo atveju, kai kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje (debetiniame dokumente) tikslinami duomenys, dėl kurių didėja mokėtina į biudžetą PVM suma, tai tokie kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje (debetiniame dokumente) nurodyti duomenys įtraukiami į to mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją, kada buvo išrašyta pirminė PVM sąskaita faktūra.

 

18. Ar iš PVM mokėtojų išsiregistravęs asmuo turi teisę išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, jeigu jam atsiranda prievolė patikslinti jo išrašytoje "pirminėje" PVM sąskaitoje faktūroje įvykusius aplinkybių pasikeitimus?

Iš PVM mokėtojų išsiregistravęs asmuo, kuriam atsiranda prievolė tikslinti aplinkybių pasikeitimus, tų aplinkybių patikslinimui turi išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą.

 

19. Kokio mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje aukščiau nurodytame punkte patikslinami kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje įrašyti duomenys?

Iš PVM mokėtojų registro išregistruotas asmuo turi patikslinti to mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją, į kurią buvo įtraukti išrašytų patiektų prekių (suteiktų paslaugų) PVM sąskaitų faktūrų, kurios tikslinamos, pirminiai duomenys (kadangi išsiregistravusiam iš PVM registro asmeniui kreditinės PVM sąskaitos faktūros išrašymo momentu jau nebėra prievolės teikti einamojo mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos).

 

20. Ar išrašyta kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentas) turi būti įtraukiama į Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrą?

Išrašyta kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentas) turi būti įtraukiama į Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrą.

 

21. Ar gauta kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentas) turi būti įtraukiama į Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrą?

Gauta kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentas) turi būti įtraukiama į Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrą.

 

22. Kiek metų saugoma kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentas)?

10 metų nuo jos išrašymo dienos .

 

23. Kiek metų saugoma anuliuota kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentinis)?

Taip pat 10 metų nuo jos išrašymo dienos.

 

 

Komentarai 

 
0 #1 Ruta 2015-05-27 09:52
Reikalingas patikslinimas 9 klausimui: jeigu kreditinėje sąskaitoje nėra ženklų nei (+) nei (-) - kaip tokiu atveju traktuoti šią sąskaitą? ar laikytina pagal nutylėjimą kad ši sąskaita yra mažinanti ?
Citata
 
Visos teisės saugomos © 2019 PVMdeklaracija.lt.