Pradžia Teisės aktai
Teisės aktai Spausdinti El. paštas

Lietuvos Respublikos įstatymai

 

 1. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (2002 m. kovo 5 d. Nr. IX-751, su pakeitimais)
 2. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ (2002 m. birželio 12 d. Nr. 861, su pakeitimais)
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ (2002 m. gegužės 29 d. Nr. 780, su pakeitimais)
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ (2002 m. birželio 13 d. Nr. 899, su pakeitimais)

Valstybinės mokesčių inspekcijos taisyklės ir tvarkos

 

 1. VMI prie FM viršininko įsakymas „Dėl kitokio nei kalendorinis mėnuo Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo“
 2. VMI prie FM viršininko 2004 m. vasario 23 dienos įsakymu Nr. VA-19 patvirtintos Prekių (paslaugų) pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokesčio dalies, proporcingai tenkančios Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, suderinimo su vietos mokesčių administratoriumi taisyklės. Taisyklių pakeitimą rasite čia.
 3. PVM deklaracijos pildymo taisyklės (DOC).
 4. Metinės PVM deklaracijos pildymo taisyklės (DOC)
 5. Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita (FR0564). Ataskaitos pildymo taisyklės.
 6. Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų forma (FR0671 ir papildomas lapas). Formų pildymo taisyklės.
 7. Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų forma (FR0672 ir papildomas lapas). Formų pildymo taisyklės.
 8. Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) forma (FR0781). Formos pildymo taisyklės.
 9. VMI prie FM viršininko įsakymas „Dėl elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklių patvirtinimo“.
 10. Įregistravimo į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklės. Prašymų formos: juridiniams asmenims – FR0388, fiziniams asmenims – FR0389.

 

 
Visos teisės saugomos © 2019 PVMdeklaracija.lt.