PVM tarifai ES šalyse Spausdinti

 

ES valstybėse narėse mažiausias standartinis PVM tarifas gali būti 17proc., didžiausias – 27 proc.

Visos ES valstybės narės turi 0 proc. tarifą, kuris paprastai taikomas prekių tiekimui į kitas ES valstybės nares bei eksportui. Standartiniai ir lengvatiniai PVM tarifai, galiojantys ES valstybėse narėse pateikti lentelėje.

 

 

Eil.Nr. ES valstybė narė Standartinis PVM tarifas, % Lengvatiniai PVM tarifai, %
1. Airija 23 13,5; 9; 4,8
2. Austrija 20 12; 10
3. Belgija 21 12; 6
4. Bulgarija 20 9
5. Čekija 21 10; 15
6. Danija 25 -
7. Estija 20 9
8. Graikija 23 13; 6,5
9. Ispanija 21 4; 10
10. Italija 22 10; 4
11. Jungtinė Karalystė 20 5
12. Kipras 19
9; 5
13. Kroatija 25 5; 13
14. Latvija 21 12
15. Lenkija 23 8; 5
16. Lietuva 21 9; 5
17. Liuksemburgas 17 14; 8; 3
18. Malta 18 5; 7
19. Nyderlandai 21 6
20. Portugalija 23 6; 13
21. Prancūzija 20 10; 5,5; 2,1
22. Rumunija 24 9; 5
23. Slovakija 20 10
24. Slovėnija 22 9,5
25. Suomija 24 14; 10
26. Švedija 25 12; 6
27. Vengrija 27 18; 5
28. Vokietija 19 7

 

Europos komisijos leidinys apie ES valstybėse narėse taikomus PVM tarifus. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf