Pradžia PVM mokėjimas PVM įmokų kodai
PVM įmokų kodai Spausdinti El. paštas

 

Įmokų pavadinimai Įmokų kodai
mokesčių įmokos (pagrindinis įmokos kodas) laiku nesumokėtų mokesčių delspinigiai pagal patikrinimo aktus kitos įmokos
mokesčių įmokos mokesčių delspinigiai baudos baudų palūkanos ir delspinigiai
Pridėtinės vertės mokestis
Juridinių asmenų 3411 3413 3414 3415 3416 3417 -
Fizinių asmenų (neįskaitant ūkininkų) 3431 3433 3434 3435 3436 3437
Ūkininkų (besiverčiančių žemės ūkio produkcijos gamyba ir šiai veiklai naudojančių žemės ūkio paskirties žemę) 3441 3443 3444 3445 3446 3447
Už pavėluotą pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos pateikimą padidinta pridėtinės vertės mokesčio suma 3590

Nuo 2011-06-01 PVM įmokos kodas - 1001.

Kiti PVM įmokų kodai

Įmokų pavadinimai Įmokų kodai
neregistruoto pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų pridėtinės vertės mokesčio įmoka, mokama neteikiant pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos 3631
grąžinta biudžetui iš valstybės biudžeto ir Privatizavimo fondo lėšų sumokėta pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokesčio suma 3970
pridėtinės vertės mokesčio kompensacinis priedas, ūkininkų grąžintas į valstybės biudžetą 3981

 

Parengta pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos informaciją. http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1012389

 
Visos teisės saugomos © 2019 PVMdeklaracija.lt.