Pradžia PVM mokėjimas
PVM mokėjimas
Mokėjimo terminai Spausdinti El. paštas


PVM (kalbama ne apie importo PVM, kurį kontroliuoja Muitinė) mokamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mėnesio 25 d., t.y.:

  • jei PVM mokėtojas teikia PVM deklaracijas kiekvieną mėnesį, PVM sumokėti, pvz., už liepos mėnesį, reikės iki rugpjūčio 25 d. (įskaitytinai),
  • jei PVM mokėtojas teikia PVM deklaracijas už pusmetį, PVM sumokėti, pvz., už pirmą metų pusmetį reikės iki liepos 25 d. (įskaitytinai)

Jei PVM mokėtojui per mėnesį susidaro itin didelės PVM mokėtinos sumos (10 mln. Lt ir daugiau), kiekvieno mėnesio 5, 13 ir 20 d. mokamas avansinis PVM.

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos

Sąskaitos Nr. Banko kodas Banko pavadinimas SWIFT kodas
LT32 7180 0000 0014 1038 71800 Akcinė bendrovė Šiaulių bankas CBSBLT26
LT74 7400 0000 0872 3870 74000 Danske Bank A/S Lietuvos filialas SMPOLT22
LT12 2140 0300 0268 0220 21400 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius NDEALT2X
LT24 7300 0101 1239 4300 73000 „Swedbank", AB HABALT22
LT42 7230 0000 0012 0025 72300 Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas MDBALT22
LT74 4010 0510 0132 4763 40100 AB DNB bankas AGBLLT2X

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752.

 
PVM įmokų kodai Spausdinti El. paštas

 

Įmokų pavadinimai Įmokų kodai
mokesčių įmokos (pagrindinis įmokos kodas) laiku nesumokėtų mokesčių delspinigiai pagal patikrinimo aktus kitos įmokos
mokesčių įmokos mokesčių delspinigiai baudos baudų palūkanos ir delspinigiai
Pridėtinės vertės mokestis
Juridinių asmenų 3411 3413 3414 3415 3416 3417 -
Fizinių asmenų (neįskaitant ūkininkų) 3431 3433 3434 3435 3436 3437
Ūkininkų (besiverčiančių žemės ūkio produkcijos gamyba ir šiai veiklai naudojančių žemės ūkio paskirties žemę) 3441 3443 3444 3445 3446 3447
Už pavėluotą pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos pateikimą padidinta pridėtinės vertės mokesčio suma 3590

Nuo 2011-06-01 PVM įmokos kodas - 1001.

Kiti PVM įmokų kodai

Įmokų pavadinimai Įmokų kodai
neregistruoto pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų pridėtinės vertės mokesčio įmoka, mokama neteikiant pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos 3631
grąžinta biudžetui iš valstybės biudžeto ir Privatizavimo fondo lėšų sumokėta pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokesčio suma 3970
pridėtinės vertės mokesčio kompensacinis priedas, ūkininkų grąžintas į valstybės biudžetą 3981

 

Parengta pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos informaciją. http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1012389

 


Visos teisės saugomos © 2019 PVMdeklaracija.lt.