Pradžia Pranešimai ir straipsniai 2011-07-15 Siūlymas sumažinti PVM tarifą meno, kultūros ir sporto renginių lankymui
2011-07-15 Siūlymas sumažinti PVM tarifą meno, kultūros ir sporto renginių lankymui Spausdinti El. paštas

2011-07-15 Seime įregistruotas pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo. Pasiūlymo esmė – sumažinti PVM tarifą nuo 21 proc. iki 9 proc. meno ir kultūros bei sporto renginių lankymui.
 
Pasiūlymo projektas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403729&p_query=&p_tr2=

 
Visos teisės saugomos © 2019 PVMdeklaracija.lt.